ترجمه بزرگ انگلیسی فارسی در مورد نگارش دانشگاهی-قسمت اول

Job Already Awarded

Job Detail

حدود 100000 کلمه در درمورد نگارش دانشگاهی ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه باید طوری انجام شود که قابل فهم برای دانشجو باشد

گوگل ترنسلیت نباشد

برای هر 250 کلمه 1 دلار پرداخت می شود.

About the Client

translance t

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF